Donacije za ZAGREBI.hr

Hrcin (ekipa koja je radila serijal i knjige Gazda o Todoriću, Kutli i Bandiću) pokrenuo je novi medijski portal ZAGREBI.HR i treba vašu pomoć za daljnji rad!

 

ZA MEDIJSKI PORTAL ZAGREBI MOŽETE DONIRATI:

Popis donatora nećemo javno objavljivati.

Donacijom HRCIN-u ostvarujete porezne olakšice!

IZRAVNA BANKOVNA UPLATA

PRIMATELJ: HRCIN

SVRHA: DONACIJA

IBAN: HR9823600001102458120

2D kod

 

KEKSPAY

https://kekspay.hr/pay/?cid=C001395&tid=P001396&qr_type=4&code=DON01

KRIPTOVALUTE 

Za doniranje kriptovalutama unesite željeni iznos u kunama i slijedite daljnje upute:

Napominjemo da nositelji prijenosa pojedine kriptovalute mogu naplatiti visoke transakcijske troškove. Npr. kod ‎Bitcoin (BTC) i Ethereum (ETH) mogi iznositi i više od 200kn po pojedinačnoj transakciji! Preporučamo korištenje: Stellar (XLM) i  Ripple (XRP) kriptovaluta koje imaju vrlo niske transakcijske troškove.

PAYPAL

Možete nam uplatiti bilo koju od cijenjenih svjetskih valuta preko PAYPAL weba. 

Po dolasku na stranicu PayPala kliknete na SEND i pratite daljnje upute.

Puno hvala!

Za HRCIN

Saša Paparella, glavni urednik Zagrebi.hr

kontakti: info@zagrebi.hr, koruptofon 097/6034 876

p.s.

POREZNE OLAKŠICE ZA DONATORE

U skladu s važećim zakonskim odredbama, porezne olakšice pri davanju donacija propisane su za pravne i fizičke osobe.

Sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit, pravna osoba koja daje donaciju, ostvaruje poreznu olakšicu:

Darovanjima (…) smatraju se darovanja u naravi ili novcu, učinjena u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, ako su veća od 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini. Iznimno, svota može biti i veća od 2% prihoda prethodne godine ako je dana prema odlukama nadležnih ministarstva o provedbi financiranja posebnih programa i akcija.

Sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak, fizička osoba koja daje donaciju, ostvaruje poreznu olakšicu:

Porezni obveznik može uvećati osobni odbitak za darovanja dana u tuzemstvu u naravi i u novcu doznačenim na žiroračun, a u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske svrhe, udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visine 2% primitaka za koje je u tekućoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak ili je proveden poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

U svrhu priznavanja poreznih olakšica za darovanja dana u humanitarne svrhe darovatelj je dužan pri godišnjem obračunu poreza na dobit i poreza na dohodak, poreznoj upravi predočiti presliku naloga za prijenos prava i usluga.

KORIŠTENJE SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PUTEM DONACIJA
Hrcin se obvezuje da će sredstva prikupljena putem online donacija biti namjenski utrošena u skladu s ciljevima i programima udruge.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
Financijski izvještaji HRCIN-a javno su dostupni i objavljeni putem Registra neprofitnih organizacije Ministarstva financija.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI DONATORA
HRCIN se obvezuje na strogo čuvanje privatnosti svih fizičkih i pravnih osoba koje uplate donaciju.

Share this: