Uvjeti kupovine

UVJETI KUPOVINE
Prodavatelj
HRCIN
Matije Divkovića 7, 10090 Zagreb
OIB: 68800865154, MB: 04325532
IBAN: HR9823600001102458120
Upisan u Registar udruga pod br. 21011397
Predsjednik: Dario Juričan
e-mail: info@hrcin.hr

Kupac

Kupac je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, te koja prihvaća opće uvjete poslovanja HRCIN-a (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti).

Prihvaćanje Općih uvjeta kupac potvrđuje narudžbom proizvoda putem elektroničke (internet) trgovine.Korištenje usluga i sadržaja internet stranice https://hrcin.hr/ odobrava se isključivo punoljetnim i poslovno sposobnim osobama.

Svaki kupac dužan je na upit dostavljača predočiti dokument kojim dokazuje svoju punoljetnost.

Opće odredbe

Ovi Opći uvjeti dostupni su kupcima u svako doba i iste je moguće spremiti, ponovno koristiti i reproducirati. Općim uvjetima uređuju se odnosi između kupca i prodavatelja vezano uz uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete i načine plaćanja, odgovornost za nedostatke, prava kupca na pisani prigovor na proizvode prodavatelja, pravo na raskid ugovora, uvjete dostave proizvoda, zaštite osobnih i drugih podataka i ostala pitanja važna za sklapanje ugovora o kupoprodaji putem elektroničke trgovine.

Opći uvjeti poslovanja internet trgovine čine sastavni dio svakog kupoprodajnog ugovora zaključenog između prodavatelja i kupca ovim putem. Kupci su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca.

Suprotno postupanje kupca ovlašćuje prodavatelja da uskrati prodaju proizvoda.

Prodavatelj je ovlašten, u skladu sa svojom poslovnom politikom, bez potrebe prethodne obavijesti, izmijeniti sadržaj Općih uvjeta, prodajni asortiman proizvoda, maloprodajne cijene i druge podatke vezane uz ovu internet stranicu. Izmijenjeni sadržaj Općih uvjeta stupa na snagu nakon objave na ovim internet stranicama.

Cijene

Cijena izražene u našoj online trgovini su maloprodajne (HRCIN nije u sustavu PDV-a) i naknadom od 0,50 kn (povratna naknada) kada ista primjenjiva.

Narudžba i postupak kupnje

Postupak kupnje započinje narudžbom proizvoda putem elektronskog obrasca narudžbe. Kupnja se obavlja odabiranjem proizvoda u željenoj količini, spremanjem u košaricu u kojoj se nalazi pregled odabranih proizvoda s pojedinačnom i ukupnom cijenom. U košarici kupac može povećavati broj istog, već kupljenog proizvoda, brisati ili mijenjati odabrane proizvode.

Nakon odabira svih željenih proizvoda i nakon ispunjavanja svih traženih rubrika nužnih za komunikaciju, prodaju i dostavu, klikom na link NARUČITE kupac potvrđuje narudžbu.

Proizvodi se smatraju naručenim i ugovor sklopljen kada kupac plati ili potvrdi prihvat navedene ponude.

Pojedini proizvodi mogu biti nedostupni ili rasprodani. Ako nismo u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda ili sve naručene proizvode, kontaktirati ćemo Vas ili e-mailom, te Vas obavijestiti o mogućem naknadnom terminu isporuke, dok će svi ostali naručeni proizvodi biti isporučeni. Po primitku takve obavijesti kupac je dužan e-poštom obavijestiti prodavatelja prihvaća li novi rok isporuke za neisporučeni proizvod ili u tom dijelu odustaje od kupnje.

Dostava proizvoda

Proizvode iz naše online trgovine dostavljamo na području Republike Hrvatske i određene zemlje EU.

Sve narudžbe zaprimljene radnim danom (ponedjeljak – petak) bit će odmah realizirane, a pošiljka će biti dostavljena najkasnije u roku 3-5 radnih dana. Za narudžbe zaprimljene subotom, nedjeljom i državnim blagdanima i praznicima slanje pošiljke će biti organizirano prvi sljedeći radni dan, a pošiljka će biti dostavljena najkasnije u roku 3-5 radnih dana.

Cijena dostave izražena je u odnosu na težinu paketa i zonu dostave a ne u odnosu na broj proizvoda u Vašoj košarici.

Materijalni nedostaci / šteta pri transportu robe

Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti.

Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.

U tom slučaju potrebno je obavijestiti prodavatelja kako bi se u što kraćem roku organizirala nova isporuka ili dogovorile daljnje radnje.

Jednostrani raskid ugovora

Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,

ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, a bila je otpečaćena nakon dostave,

ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,

ako je predmet ugovora proizvod ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora, ako je predmet ugovora proizvod koja je izrađen po specifikaciji Kupca ili koji je jasno prilagođen Kupcu.
Ako je prilikom utvrđivanja neispravnosti proizvoda konzumirano više od pola proizvoda.
Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti HRCIN o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (HRCIN, M. Divkovića 7, 10 000 Zagreb) ili elektroničkom poštom na info@hrcin.hr, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora možete pronaći na slijedećoj poveznici OVDJE, korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju HRCIN bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada HRCIN, odnosno info@hrcin.hr zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat sredstava bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca HRCIN može izvršiti tek nakon što nam je roba vraćena.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu HRCIN, M. Divkovića 7, 10 090 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je HRCIN, odnosno info@hrcin.hr uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam.

Naše kupce molimo da prije raskida Ugovora jave na email info@hrcin.hr kako bi Vam bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Korisnik je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju korisnik će biti obaviješten o iznosu za koji će povrat biti umanjen.

Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti HRCIN iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio HRCIN o jednostranom raskidu Ugovora.

Povrat sredstava

Ukoliko se slučajno dogodi da robu koju ste platili iz nekog razloga trenutno nemamo na zalihama, izvršit ćemo povrat sredstava u roku 24 sata. Po potrebi ćemo Vas i kontaktirati da li želite da se ostatak narudžbe šalje.

Moguće su greške u sustavu navođenja cijena. U tom slučaju prodavatelj nije dužan isporučiti navedene proizvode po cijeni proizvoda toliko niskoj da kupac zna ili je morao znati da je riječ o pogrešci, a ne o realnoj cijeni proizvoda.

Slike prikazuju boce sa serijama koje se mogu razlikovati od serije (Batch no.) koja će biti isporučena kupcu. Ne garantiramo isporuku serije sa slike već serije koja je dostupna na našim zalihama.

Razlika serije na slici proizvoda i serije isporučene kupcu nije razlog za povrat isporučenog proizvoda.

Prigovori potrošača

Sve eventualne prigovore molimo uputite pismenim putem ili putem elektroničke pošte na adresu info@hrcin.hr

Na sve Vaše primjedbe ili upite odgovorit ćemo unutar 48 sati.

Adresa za dostavu primjedbi potrošača: HRCIN, M. Divkovića 7, 10090 Zagreb

Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. U tom slučaju potrebno je obavijestiti prodavatelja kako bi se u što kraćem roku organizirala nova isporuka ili dogovorile daljnje radnje.

Rješavanje sporova

Eventualne sporove prodavatelj i kupac nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem. Posebnom regulativom Europske unije od 15.02.2016. sporove na području EU vezane uz internetsku kupnju biti će moguće riješiti putem ORS platforme (eng. ODR) kojoj možete pristupiti preko internet stranice:

www.ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 25 službenih jezika EU.

Promjene Općih uvjeta kupovine

Prodavatelj pridržava pravo izmjene Općih uvjeta, kao i bilo koje izmjene internet stranice, njezine strukture, usluge, bilo kojeg sadržaja bez da o tome prethodno obavijesti Kupca. Izmijenjeni uvjeti stupaju na snagu u trenutku objave na stranici.

Korištenjem Internet trgovine https://hrcin.hr/ nakon objavljenih izmjena podrazumijeva se da kupac prihvaća sve aktualne Opće uvjete kupovine. Navedeni uvjeti su u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.

Prodavatelj zadržava pravo da uvede promidžbene plakate bilo koje prirode i/ili veze na internet stranicu uz poštivanje važećeg zakonodavstva.

HRCIN, M. Divkovića 7, 10090 Zagreb
e-mail: info@hrcin.hr