Nova službena Facebook stranica je Muzej korupcije

Dragi pratitelji stranice serijala Gazda, naš mali tim već duže vremena razmišlja da je projekt Muzeja korupcije nadišao prvotnu ideju serijala doku filmova Gazda pa smo odlučili da prvo promijenimo adresu s @gazdafilm u @muzejkorupcije.

Nova službena stranica dostupna je na: https://web.facebook.com/muzejkorupcije/

Nadamo se da ćete i dalje podržavati naš rad, mi ćemo unutar projekta Muzeja korupcije nastaviti promovirati Gazda filmove od kojih je prvi idući Kumek – filmski spomenik Milanu Bandiću, a iza njega slijedi Isus Krist naš svagdašnji – filmski spomenik crkvi. Sa ta dva filma zaokružiti ćemo doku serijal Gazda. Muzej korupcije nastaviti će promovirati korupciju kao nešto što bi svima trebalo biti dostupno, korupciju kao ideju zajedništva, ideju koja istinski povezuje ljude. Kamen temeljac Muzeja postavili smo na Hipodromu u Zagrebu, mjesto gdje gradonačelnik Milan Bandić ima mokre snove o svojim kumovima s kojima će izgraditi Manhattan  Kao investitori koji žele sagraditi vjerski objekt – Muzej korupcije na Hipodromu mi ćemo dati sve od sebe da podržimo gradonačelnika! 
Projekt Gazda kao i projekt Muzeja korupcije timski su projekt. Hvala vam na dosadašnjoj podršci!

 

Dear followers of the Boss (Gazda) series, our small team has been thinking for a long time that the project of the Corruption Museum (Muzej korupcije) went beyond the original idea of ​​the Boss (Gazda) films docu series, so we decided to change the address from @gazdafilm to @museum corporations first.

New official Facebook page can be accsessed via https://web.facebook.com/muzejkorupcije/

We hope that you will continue to support our work, we will continue to promote Boss films within the project of the Corruption Museum, the first of which will be Kumek – the Milan Bandic Movie Monument, followed by Jesus Christ our daily – the movie monument to the church. With these two films we will complete the dock series Boss. The Corruption Museum will continue to promote corruption as something that should be accessible to all, corruption as an idea of ​​community, an idea that truly connects people. We have laid the cornerstone of the Museum at the Hippodrome in Zagreb, where Mayor Milan Bandic has wet dreams about his godfathers to build Manhattan with. 😉

The Boss project and the Corruption Museum project are a team project. Thank you for your support so far!

 

Share this: