Tehnička prepreka

“Tehnička prepreka” postavljena na hrvatsko – slovenskoj granici sredinom studenog 2015.
Snimljeno na području Harmice.

Share this: