Stroj

Voditeljica Kamenskog bez patetike priča o tome kako ih se politički iskorištava.

Share this: