Kiosk #1 – naslovnica

 

KIOSK    P R V I   B R O J

I M P R E S S U M

UREDNIK
Tomo Luetić

UREDNIČKI KOLEGIJ:
Igor Jelinović, Dario Juričan, Tomo Luetić,
Luka Sepčić, Zvonimir Tivon

IZDAVAČ:
Hrvatski centar za istraživačko novinarstvo i slobodu medija (HRCIN)
Matije Divkovića 7, Zagreb
www.hrcin.hr, info@hrcin.hr
OIB: 68800865154
ISSN: 1849-7977

ZA IZDAVAČA
Dario Juričan

KOIZDAVAČ/PARTNER
Blank_filmski inkubator
www.blankzg.hr

VODITELJ RADIONICA ZA ISTRAŽIVAČKO NOVINARSTVO
Saša Paparella

DIZAJN I PRIJELOM
Antonia Dobrota

TISKARA
Novi list, Rijeka
Ilustracije: Placebo Domingo
Fotografije: Hina/Arhiv HRCIN
Naklada: 10 000 primjeraka
KIOSK izlazi kvartalno.

Zahvaljujemo se svim partnerima na ustupanju članaka!
Ova publikacija je tiskana uz financijsku podršku Zaklade “Kultura
Nova”. Mišljenja izražena u ovoj publikaciji odražavaju isključivo
mišljenja autora i ne izražavaju stajalište Zaklade “Kultura Nova”.

kn

Share this: